หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดแถลงข่าวโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” รุกวางรากฐานรองรับวัยเกษียณ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดแถลงข่าวโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” รุกวางรากฐานรองรับวัยเกษียณ

หมวดหมู่ :

        เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดแถลงข่าวโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” เพื่อรุกวางรากฐานรองรับวัยเกษียณ พร้อมสร้างการเงินยั่งยืนให้สังคมไทย  ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้แทนจากโรงงานยาสูบประกอบด้วย นางสาวพรสุข พันธุมะบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ นายวีระเดช กิไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 และนายปรีชา บูชาธรรม หัวหน้าส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สำนักงานใหญ่ คลองเตย เข้าร่วมงานดังกล่าวและเป็นพันธมิตรร่วมกันสร้าง “วินัยการออมเพื่อการเกษียณ” ให้แก่ผู้อยู่ในวัยทำงานหรือมนุษย์เงินเดือนทุกระดับ พร้อมทั้งมีโครงการจัดอบรมให้ความรู้ในการวางแผนทางการเงินให้กับพนักงานและ ผู้ที่สนใจในอนาคตด้วย ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

money 1 money 2 money 3 money 4 money 5

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..