หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก

โรงงานยาสูบ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก

หมวดหมู่ :

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานจัดกิจกรรมสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ. 2558  บริเวณสวนหย่อมข้างตึกอำนวยการ (ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ)   โดยในปีนี้คณะผู้บริหารโรงงานยาสูบได้ร่วมกันปลูกต้นพะยูง เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงงานยาสูบ กิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของหลายๆหน่วยงานประกอบด้วย นิทรรศการวิธีการทำปุ๋ยหมักจากฝ่ายบริการกลาง บูธแนะนำวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ (น้ำ EM) จากฝ่ายการแพทย์ บูธแจกพันธุ์กล้าไม้ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมงาน จากสำนักคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้จากกรมป่าไม้  นอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มคลอโรฟิลด์ ซึ่งเป็นน้ำดื่มสีเขียวเพื่อสุขภาพ มาคลายร้อนให้กับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย

กองสื่อสารองค์กร

News By Lillytoon / Photo By Rakmoo

..เพิ่มเติม..