หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ฝวศ.ปe.13/2558

ประกวดราคาซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ฝวศ.ปe.13/2558

หมวดหมู่ :

ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งกลุ่มเครื่องจักรบรรจุใบยาเตอร์กิชลงกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด Tele C-48 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท  สำนักงานยาสูบบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองธุรการ (อาคาร 2) ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  4 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00-15.00น. เอกสารราคาชุดละ 2000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โทรศัพท์ 0-2229-1505 (คุณวดี) หรือ โทรสาร 0-2229-1508

..เพิ่มเติม..