หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการตรวจสอบสภาพถังบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (CO2) จำนวน 4 ใบ

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการตรวจสอบสภาพถังบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (CO2) จำนวน 4 ใบ

หมวดหมู่ :

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการตรวจสอบสภาพถังบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (CO2) จำนวน 4 ใบ พร้อมระบบ Safety Valve และระบบท่อต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ที่กองการยาเส้นพอง 3 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3
กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2558 ตามรายละเอียดที่แนบ
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือ โทรสาร 0-2229-1508 (คุณวดี)
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

..เพิ่มเติม..