หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นแรงงานส่วนกลาง เพื่อจัดเตรียมพื้นที่รองรับใบยา และพัสดุห่อมวน ณ คลังพัสุด กองคลังสินค้า ฝจพ.ส.02/40/58

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นแรงงานส่วนกลาง เพื่อจัดเตรียมพื้นที่รองรับใบยา และพัสดุห่อมวน ณ คลังพัสุด กองคลังสินค้า ฝจพ.ส.02/40/58

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..