หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นแรงงานส่วนกลาง เพื่อจัดเตรียมพื้นที่รองรับใบยา และพัสดุห่อมวน ณ คลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝจพ.ส.02/40/58 ลว.22 พ.ค. 58

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นแรงงานส่วนกลาง เพื่อจัดเตรียมพื้นที่รองรับใบยา และพัสดุห่อมวน ณ คลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝจพ.ส.02/40/58 ลว.22 พ.ค. 58

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..