หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างโรงควบคุมระบบการจ่ายน้ำ สระเก็บน้ำ รวมระบบส่งน้ำดับเพลิง และก่อสร้างหอถังน้ำแบบแชมเปญ ที่สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างโรงควบคุมระบบการจ่ายน้ำ สระเก็บน้ำ รวมระบบส่งน้ำดับเพลิง และก่อสร้างหอถังน้ำแบบแชมเปญ ที่สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..