หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารควบคุมระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง โรงควบคุมระบบการจ่ายน้ำ หอถังน้ำ พร้อมติดตั้งระบบดับเพลิง ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารควบคุมระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง โรงควบคุมระบบการจ่ายน้ำ หอถังน้ำ พร้อมติดตั้งระบบดับเพลิง ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..