หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    

โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    

หมวดหมู่ :

      โรงพยาบาลโรงงานยาสูบจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนฟรี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ และวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานยาสูบ ครบรอบ 76 ปี พร้อมทั้งแจกนมและขนมแก่เด็กๆ ชุมชนเทพประทาน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558

HO 1(127)

HO 2(56)

HO 4(45)

HO 5(113)

HO 6(41)

HO 7(119)

HO 8(9)

HO 10(16)

HO 11(100)

HO 12(106)

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..