หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 6 ยูนิต ขนาดประมาณ 9.50 x 24.00 เมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1...

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 6 ยูนิต ขนาดประมาณ 9.50 x 24.00 เมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง ที่สถานีใบยาร้องกวาง สำนักงานยาสูบแพร่ จ.แพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝวศ.ยปe.13/2558)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..