หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งกลุ่มเครื่องจักรบรรจุใบยาเตอร์กิชลงกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด Tele C-48 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งกลุ่มเครื่องจักรบรรจุใบยาเตอร์กิชลงกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด Tele C-48 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ :

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา เลขที่ ฝวศ.ปe.10/2558 ราคาชุดละ 2,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ได้ที่กองธุรการ  ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา (อาคาร 2)  สำนักงานใหญ่  โรงงานยาสูบ ถนนพระราม 4  คลองเตย  กรุงเทพฯ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2229-1505 (คุณวดี) ในวันและเวลาทำการของโรงงานยาสูบ หรือค้นหาข้อมูลได้ที่  www.thaitobacco.or.th

..เพิ่มเติม..