หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประธานกรรมการตรวจเยี่ยมสำนักงานยาสูบหนองคาย

ประธานกรรมการตรวจเยี่ยมสำนักงานยาสูบหนองคาย

หมวดหมู่ :

        พลโท สุรไกร จัตุมาศ ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ กรรมการอำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงงานยาสูบ นำโดยนายวุฒิ อนันบุญทริก รองผู้อำนวยการยาสูบด้านใบยา ตรวจเยี่ยมสำนักงานยาสูบหนองคายพร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงบ่ม ใบยาเบอร์เลย์ให้ชาวไร่ยาสูบและเยี่ยมชมไร่ยาสูบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..