หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประชุมหารือร่วมกับรยส.

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประชุมหารือร่วมกับรยส.

หมวดหมู่ :

        นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบและคณะผู้บริหารฝ่ายตลาด ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและคณะผู้บริหารของสำนักงานสลากกิน แบ่งรัฐบาล เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายสลาก และประเด็นอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

K (6)1

K (5)2 K (7)3 K (27)4 K (41)5 K (49)6 K (60)7 K (68)8

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..