หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยกเลิก ร่างTORจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่สถานีใบยาร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิก ร่างTORจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่สถานีใบยาร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ยกเลิก ร่างTORจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  ที่สถานีใบยาร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

..เพิ่มเติม..