หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานโรงอบใบยาเด่นชัย

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานโรงอบใบยาเด่นชัย

หมวดหมู่ :

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานโรงอบใบยาเด่นชัย ขนาดประมาณ 832 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง และครุภัณฑ์ บริเวณที่ดินแปลงที่ 1 โรงอบใบยาเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดขายแบบตั้งแต่วันที่ 26-30 มกราคม 2558  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.30 น. ของวันทำการ สถานที่ขายแบบ กองธุรการ ชั้น 2 อาคาร 1 (อาคารช่างกล) ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา  โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-2229-1585,0-2229-1458 และ 0-2229-1512
KMBT35020150125223804

..เพิ่มเติม..