หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ  ขนาดผลิตไอน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ที่ความดันใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 บาร์ พร้อม-อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช ชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 21-26 มกราคม 2558 ตามรายละเอียดที่แนบ
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือ โทรสาร 0-2229-1508 (คุณวดี)
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

..เพิ่มเติม..