หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดขายแบบตั้งแต่วันที่ 19-23 มกราคม 2558 เวลา 08.00 น.-14.30...

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดขายแบบตั้งแต่วันที่ 19-23 มกราคม 2558 เวลา 08.00 น.-14.30 น.

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..