หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่รยส.ไปอวยพรปีใหม่บริษัท JT international (Thailand) Limited

รยส.ไปอวยพรปีใหม่บริษัท JT international (Thailand) Limited

หมวดหมู่ :

          นางภัทรพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ตรวจการ หัวหน้าคณะทำงานเพื่อการดำเนินธุรกิจระหว่างโรงงานยาสูบกับบริษัทผลิตบุหรี่ ต่างประเทศพร้อมคณะ เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบของขวัญและร่วมอวยพรปีใหม่ Mr.Akhil Bhardwaj ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ณ ที่ทำการบริษัทอาคารมาลีนนท์ ชั้น 20 ถนนพระราม 4 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558

  JTI (16)re

JTI (13)re

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..