หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR ประกวดราคางานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการทำ Rack สำหรับเก็บใบยาดิบ

ร่าง TOR ประกวดราคางานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการทำ Rack สำหรับเก็บใบยาดิบ

หมวดหมู่ :

Rackร่าง TOR
ร่าง TOR ประกวดราคางานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการทำ Rack สำหรับเก็บใบยาดิบ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม จำนวน 2,000 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้งานที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือโทรสาร 0-2229-1508
(คุณวดี)

..เพิ่มเติม..