หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อรถยกสูงแบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบ พร้อมอุปกรณ์ รวมจำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อรถยกสูงแบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบ พร้อมอุปกรณ์ รวมจำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ฝวศ.ปe.03/2558
ประกวดราคาซื้อรถยกสูงแบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบ พร้อมอุปกรณ์ รวมจำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้งานที่สำนักงานยาสูบแพร่ (สถานีใบยาร้องกวาง จังหวัดแพร่) จำนวน 1 คัน และที่โรงงานอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ 2 คัน ขายแบบ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2557

..เพิ่มเติม..