หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องวัดความชื้นชนิดอ่านค่าได้ทันที ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องวัดความชื้นชนิดอ่านค่าได้ทันที ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องวัดความชื้นชนิดอ่านค่าได้ทันที ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้งานที่โรงงานผลิตยาสูบ 3 และ 4 แห่งละ 2 ชุด รวมจำนวน 4 ชุด กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2557 ตามรายละเอียดที่แนบ
E-mail : Supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือโทรสาร 0-2229-1508
(คุณวดี)
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

..เพิ่มเติม..