หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2557

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ :

            นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการคลัง ประจำปี 2557 ณ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร  เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ คณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ ร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมร่วมทำบุญสมทบองค์ผ้าพระกฐินในนามโรงงานยาสูบ 50,000 บาท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..