หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ซื้อยาเพื่อรักษาผู้ป่วย จำนวน 37 รายการ โดยใช้เงื่อนไขสัญญาจะซื้อจะขายยาแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (open end)

ซื้อยาเพื่อรักษาผู้ป่วย จำนวน 37 รายการ โดยใช้เงื่อนไขสัญญาจะซื้อจะขายยาแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (open end)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..