หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ฝจพ.ส.02/39/57) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นแรงงานส่วนกลาง เพื่อร่วมทำความสะอาด จัดเตรียมพื้นที่รองรับใบยาและพัสดุห่อมวน ณ คลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาฯ

(ฝจพ.ส.02/39/57) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นแรงงานส่วนกลาง เพื่อร่วมทำความสะอาด จัดเตรียมพื้นที่รองรับใบยาและพัสดุห่อมวน ณ คลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาฯ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..