หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องผลิตก้นกรองแบบ MONO Acetate ที่ห้องโถงกลางบริเวณชั้น 2 กองการมวนและบรรจุ โรงงานผลิตยาสูบ 4 ฝ่ายผลิต โดยวิธีพิเศษ

ราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องผลิตก้นกรองแบบ MONO Acetate ที่ห้องโถงกลางบริเวณชั้น 2 กองการมวนและบรรจุ โรงงานผลิตยาสูบ 4 ฝ่ายผลิต โดยวิธีพิเศษ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..