หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบเข้าร่วมใน กิจกรรม “ขอบคุณประเทศไทย”

โรงงานยาสูบเข้าร่วมใน กิจกรรม “ขอบคุณประเทศไทย”

หมวดหมู่ :

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก/เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นตัวแทนกองทัพขอบคุณประเทศไทย ในการเป็นประธานประธานเปิดโครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน : ขอบคุณประเทศไทย”  โดยกองทัพบกจัดขึ้น เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงการทำหน้าที่อย่างถูกต้องของคนไทยต่อแผ่นดินไทย มีปลัดกระทรวง ทหาร ตำรวจ ศิลปิน ดารา นักร้องนักเรียน ภาคธุรกิจ สื่อสารมวลชน และประชาชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การขับร้องเพลง “ธงชาติ” ของศิลปิน “หลง ลงลาย”  และนักเรียนจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน, นิทรรศการภาพถ่าย “ความสุขบนแผ่นดิน”   และกิจกรรม “Share to Chairs” บริจาคโต๊ะเก้าอี้ให้กับโรงเรียนทุรกันดาร  โดยในงาน นายต่อศักดิ์  โชติมงคล  ผู้อำนวยการยาสูบเข้าได้รับเกียรติเข้าร่วมในงาน “ขอบคุณประเทศไทย” ในครั้งนี้ด้วย  เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. เวลา 14.30 น.  ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ กรุงเทพฯ

..เพิ่มเติม..