หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ฝจพ.e.02/10/57) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายผลิต จำนวน 2 กลุ่มงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ฝจพ.e.02/10/57) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายผลิต จำนวน 2 กลุ่มงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..