หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ฝจพ.e.02/14/57) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพยาบาล โรงงานยาสูบ และเผาขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ฝจพ.e.02/14/57) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพยาบาล โรงงานยาสูบ และเผาขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..