หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมไม้พุ่มขนาดกลาง และไม้พุ่มขนาดเล็ก ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ (ฝจพ.e.02/13/57)

ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมไม้พุ่มขนาดกลาง และไม้พุ่มขนาดเล็ก ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ (ฝจพ.e.02/13/57)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..