หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลางงานซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนประตูห้องที่ชำรุด เปลี่ยนกระเบื้องยางที่ชำรุด และทาสีภายในห้องมวนบุหรี่ ที่ห้องมวนบุหรี่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ราคากลางงานซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนประตูห้องที่ชำรุด เปลี่ยนกระเบื้องยางที่ชำรุด และทาสีภายในห้องมวนบุหรี่ ที่ห้องมวนบุหรี่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..