หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานประกาศรายชื่อผู้สอบได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 (สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล,ช่างยนต์,ช่างอุตสาหกรรม,การผลิต,ช่างกลโรงงาน,ช่างโลหะ,ช่างโยธา และช่างก่อสร้าง)

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 (สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล,ช่างยนต์,ช่างอุตสาหกรรม,การผลิต,ช่างกลโรงงาน,ช่างโลหะ,ช่างโยธา และช่างก่อสร้าง)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..