หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ

โรงงานยาสูบสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ

หมวดหมู่ :

พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนกองทัพบกในการรับการสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจากนายต่อศักดิ์ โชติมงคล  ผู้อำนวยการยาสูบและคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ ณ กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  2557

..เพิ่มเติม..