หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานประกาศ รายชื่อผู้สอบได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพักงานประจำ ครั้งที่ 7 (สาขาไฟฟ้า,ช่างอุตสาหกรรม,สาขาการผลิต,สาขาช่างกลโรงงาน,สาขาช่างโลหะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,รัฐศาสตร์,ศิลปศาสตร์,นิเทศศาสตร์,บริหารธุรกิจ)

ประกาศ รายชื่อผู้สอบได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพักงานประจำ ครั้งที่ 7 (สาขาไฟฟ้า,ช่างอุตสาหกรรม,สาขาการผลิต,สาขาช่างกลโรงงาน,สาขาช่างโลหะ,วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,รัฐศาสตร์,ศิลปศาสตร์,นิเทศศาสตร์,บริหารธุรกิจ)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..