หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้อำนวยการยาสูบให้สัมภาษณ์รายการ Money DIY

ผู้อำนวยการยาสูบให้สัมภาษณ์รายการ Money DIY

หมวดหมู่ :

       ขอเชิญพนักงานยาสูบและผู้ที่สนใจติดตามชมรายการ Money DIY โดยนายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบพร้อมพนักงานให้วิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ เรื่อง “การสร้างวินัยทางการเงินให้กับพนักงานยาสูบ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล PPTV HD ช่อง 36 ซึ่งจะออกอากาศวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 เวลา 05.00-05.30 น.

T (24) T (71) T (78)g

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..