หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องยางที่ชำรุด และทาสีภายในห้องสูบบุหรี่พร้อมครุภัณฑ์ ที่ห้องสูบบุหรี่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องยางที่ชำรุด และทาสีภายในห้องสูบบุหรี่พร้อมครุภัณฑ์ ที่ห้องสูบบุหรี่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..