หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดวัชพืช และต้นไม้ต้นหญ้าภายในบริเวณที่ดินเปล่า (สาทร) และที่ดินเปล่าตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ริมถนนรัชดาภิเษก

สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดวัชพืช และต้นไม้ต้นหญ้าภายในบริเวณที่ดินเปล่า (สาทร) และที่ดินเปล่าตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ริมถนนรัชดาภิเษก

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..