หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่รยส.ประชุมสัมมนาเพื่อรวมพลังรวมใจสู่ความสำเร็จ

รยส.ประชุมสัมมนาเพื่อรวมพลังรวมใจสู่ความสำเร็จ

หมวดหมู่ :

      โรงงานยาสูบจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ (ทิศทางองค์กร ประจำปี 2557-2561) “Synergy for success” ซึ่งมีหน่วยงานกำกับดูแลโรงงานยาสูบ, ผู้ส่งมอบ, ตัวแทนจำหน่ายและผู้บริหารโรงงานยาสูบเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีนายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 

meeting (47)show

meeting (25)1 meeting (29)2 meeting (39)3 meeting (43)4 meeting (61)5 meeting (76)6 meeting (80)7 meeting (99)8 meeting (100)9 meeting (107)10 meeting (110)11 meeting (125)12 meeting (154)13

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..