หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อ งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการมวน และบรรจุผลิตภัณฑ์บุหรี่ (Secondary Process) (M-02a) ฝวศ....

ประกวดราคาซื้อ งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการมวน และบรรจุผลิตภัณฑ์บุหรี่ (Secondary Process) (M-02a) ฝวศ. ปค.04-2557 ลว.14 พ.ค.57

หมวดหมู่ :

       โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  มีความประสงค์จะทำการประกวดราคาซื้อ งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตบุหรี่  ด้านกระบวนการมวน และบรรจุผลิตภัณฑ์บุหรี่  (Secondary Process) (M-02a) 
       สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่  ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยวิธีประกวดราคา  ตามประกาศ  โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ฝวศ. ปค.04-2557 ลว.14 พ.ค.57 
      ผู้สนใจสามารถลงนามซื้อเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557  จนถึง 4 มิถุนายน 2557 เวลา 8.00 – 15.00 น. ณ กองธุรการ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง คลองเตย กรุงเทพ ฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2229-1505 โทรสาร 0-2229-1508  email: supp@thaitobacco.or.th
1. ประกาศประกวดราคาซื้อเลขที่ ฝวศ. ปค.04-2557 document-pdf-icon(ดาวโหลดเอกสาร) ขนาดไฟล์ 314 kb
2. เอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ ฝวศ. ปค.04-2557 ลว.14 พ.ค.57 document-pdf-icon(ดาวโหลดเอกสาร) ขนาดไฟล์ 5,483 kb
3. เอกสารแนบ 1.1 (1)  Scope (2) Spec   document-pdf-icon (ดาวโหลดเอกสาร) ขนาดไฟล์ 17,440 kb
4. เอกสารแนบ 1.1 (3) แบบฯ   document-pdf-icon (ดาวโหลดเอกสาร) ขนาดไฟล์ 12,647 kb

5. เอกสารแนบ 1.3 ใบแจ้งราคา   document-pdf-icon (ดาวโหลดเอกสาร) ขนาดไฟล์ 9,635 kb

 
หมายเหตุ : วิธีดาวโหลดเอกสารแนบให้คลิ๊กขวาเลือก Save traget as / บันทึกลิงค์เป็น

..เพิ่มเติม..