หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่Energy update โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่

Energy update โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่

หมวดหมู่ :

       นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบ ให้สัมภาษณ์รายการ Energy update เกี่ยวกับโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญชวนผู้ที่สนใจติดตามรับชมได้ในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

EN(109)1

]EN(148)2

EN(1)3 EN(8)4

EN(138)5 EN(146)6

EN(60)7 EN(99)8

EN(112)9

EN(160)10

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..