หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81

วันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81

หมวดหมู่ :

        นางสาวพรสุข พันธุมะบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบเงินบริจาคเข้าโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลสมทบทุนสร้างพระสมเด็จองค์พระปฐม “พระพุทธเมตตา” ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ซึ่งในการนี้กรมประชาสัมพันงดรับกระเช้า ณ กรมประชามสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

KPS (28)re

กองสื่อสารองค์กร

News & Photo by S. Jnas

..เพิ่มเติม..