หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบปีที่ 139

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบปีที่ 139

หมวดหมู่ :

        นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบปีที่ 139 และงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปีพ.ศ. 2557 โดยมีนางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมงาน ในการนี้ น.ส.อนงค์ วรรณสาธพ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการเงิน เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมทำบุญใส่บาตรเครื่องสังฆทานและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง จากนั้นมอบเงินสนับสนุนทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 ต่อจากนั้นได้ร่วมรดน้ำขอพรจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

MOF (273)show

MOF (8)1 MOF (12)2 MOF (19)4 MOF (22)3 MOF (29)5 MOF (43)18 MOF (76)19g MOF (93)8 MOF (101)6 MOF (109)7 MOF (116)9 MOF (120)10 MOF (121)11 MOF (127)12 MOF (151)17 MOF (161)13 MOF (176)16 MOF (191)14 MOF (197)15 MOF (233)20

กองสื่อสารองค์กร 

News & Photos by S. Jnas

 

..เพิ่มเติม..