หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาติดตั้งตู้สาขาระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาติดตั้งตู้สาขาระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและจ้างเหมาติดตั้งตู้สาขาระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงงานยาสูบ กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10-13 มีนาคม 2557 ตามรายละเอียดที่แนบ
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือโทรสาร 0-2229-1508
(คุณวดี)
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

..เพิ่มเติม..