สอบถาม

คำถามที่พบบ่อย

Q: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย ติดต่อหน่วยงานใด?

A: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ

Q: ขอทราบหมายเลขโทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย?

A: Call Center 0-2229-1000

Q: ขอทราบช่องทางการร้องเรียน?

A: สามารถร้องเรียนผ่าน www.thaitobacco.or.th ในเมนู บริการ & สอบถาม ดังนี้
– เรื่องร้องเรียน (ปกปิดตัวตน)
– เรื่องร้องเรียน
– หรือหมายเลขโทรศัพท์ Call Center 0-2229-1000