วันอังคาร, 7 เมษายน 2020

คำถามที่พบบ่อย

การสมัครทำบัตรผ่านการยาสูบแห่งประเทศไทย ต้องทำอย่างไร และติดต่อหน่วยงานใด ?
1. ติดต่อฝ่ายบริการกลาง ตึกอำนวยการ ชั้น 3
2. มีขั้นตอน ดังนี้2.1 กรอกใบสมัครขอบัตรผ่าน
2.2 นำสำเนาทะเบียนรถมาด้วย 1 ชุด
2.3 จ่ายค่าธรรมเนียม

คำถามเพิ่มเติม