วันอาทิตย์, 24 มีนาคม 2019

วิธีใหม่ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

1. ร่าง - ประกาศเชิญชวน 2. ร่าง - เอกสารประกวดราคา ราคากลาง

วิธีใหม่ : ประกาศราคากลาง

1. ร่าง - ประกาศเชิญชวน 2. ร่าง - เอกสารประกวดราคา ราคากลาง

วิธีใหม่ : e-bidding

1. ร่าง - ประกาศเชิญชวน 2. ร่าง - เอกสารประกวดราคา ราคากลาง

วิธีใหม่ : e-market

วิธีใหม่ : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายพานสำหรับใช้กับกลุ่มเคื่องจักรด้านใบยา BLENDING SILO  

วิธีใหม่ : ประกาศราคากลาง

1. ร่าง - ประกาศเชิญชวน 2. ร่าง - เอกสารประกวดราคา ราคากลาง

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

1. ร่าง - ประกาศเชิญชวน 2. ร่าง - เอกสารประกวดราคา ราคากลาง

วิธีใหม่ : วิธีคัดเลือก