วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2021

วิธีใหม่ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออะไหล่ Critical / Permanent Part สำหรับใช้กับตู้คอนโทรล SWC ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 24 รายการ

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

รายละเอียดขอบเขตของงานจ้างบริการระบบควบคุมดูแลการจำหน่ายบุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ในพื้นที่วางสินค้าของร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)

วิธีใหม่ : e-bidding

วิธีใหม่ : e-market

วิธีใหม่ : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

รายละเอียดขอบเขตของงานจ้างบริการระบบควบคุมดูแลการจำหน่ายบุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ในพื้นที่วางสินค้าของร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)

วิธีใหม่ : วิธีคัดเลือก