วันเสาร์, 17 พฤศจิกายน 2018

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

ดาวน์โหลด ร่างประกาศดาวน์โหลด ราคากลาง

วิธีใหม่ : ประกาศราคากลาง

ดาวน์โหลด ร่างประกาศดาวน์โหลด ราคากลาง

วิธีใหม่ : e-bidding

วิธีใหม่ : e-market

วิธีใหม่ : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

วิธีใหม่ : ประกาศราคากลาง

ดาวน์โหลด ร่างประกาศดาวน์โหลด ราคากลาง

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

ดาวน์โหลด ร่างประกาศดาวน์โหลด ราคากลาง