วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2019

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

วิธีใหม่ : ประกาศราคากลาง

วิธีใหม่ : e-bidding

วิธีใหม่ : e-market

วิธีใหม่ : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบควบคุมการปรับความเร็วเครื่องมวนบุหรี่093145  

วิธีใหม่ : ประกาศราคากลาง

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

วิธีใหม่ : วิธีคัดเลือก