วันเสาร์, 18 มกราคม 2020

วิธีใหม่ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อน้ำยากำจัดมอดปี 2563https://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2020/01/ประกาศเผยแพร่แผน-ซื้อน้ำยากำจัดมอดปี-2563.pdf  

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

วิธีใหม่ : ประกาศราคากลาง

วิธีใหม่ : e-bidding

วิธีใหม่ : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

วิธีใหม่ : ประกาศราคากลาง

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

วิธีใหม่ : วิธีคัดเลือก

Download : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำเสื้อโปโลสีม่วง จำนวน 2,650 ตัว