ติดต่อ-สอบถาม

การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
184 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
 กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ : 0-2229-1000 ,  โทรสาร : 0-2252-2233
facebook : บ้านเราชาวยาสูบ , E-mail : info_ttm@thaitobacco.or.th
การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา
999 หมู่4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา 13210 
 โทรศัพท์ : 0-3535-2555 , โทรสาร : 0-2252-2233
facebook : บ้านเราชาวยาสูบ , E-mail : info_ttm@thaitobacco.or.th
อาคารบ้านพักพนักงานยาสูบ
555 หมู่9 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวดพระนครศรีอยุทธยา 13210