ราคาขายบุหรี่

ประกาศราคาขายบุหรี่  ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ตรา ขายปลีก (บาท/ซอง)
  1. สามิต 90
  2. กรุงทอง 90
  3. กรองทิพย์ 90
  4. สายฝน 90
  5. KRONG THIP 7.1 S สีแดง
  6. WONDER S สีแดง
  7. WONDER S สีเขียว
  8. SMS สีแดง
  9. SMS สีเขียว
 10. GOAL สีแดง
 11. GOAL สีเขียว
 12. LINE สีแดง
 13. LINE  สีเขียว
 14. LINE 7.1  สีแดง
 15. LINE 7.1  สีเขียว
 16. KNIGHT (Blue)
 17. ยาเส้น ตรา LINE
 18. ยาเส้น ตรา อีแต๋น 1
 19. ยาเส้น ตรา อีแต๋น 2

ปรับปรุงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2565