ราคาขายบุหรี่

ประกาศราคาขายบุหรี่  ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
ตรา ขายปลีก (บาท/ซอง)
 TUK TUK
 สามิต 90
 กรุงทอง 90
 กรองทิพย์ 90
 สายฝน 90
 KRONG THIP 7.1 สีแดง
 KRONG THIP 7.1 สีเขียว
 WONDER สีแดง
 WONDER สีเขียว
 KRONG THIP 7.1 S สีแดง
 SMS สีแดง
 SMS สีเขียว
 GOAL สีแดง
 GOAL สีเขียว
LINE สีแดง
LINE  สีเขียว
LINE 7.1  สีแดง
LINE 7.1  สีเขียว
 WONDER S สีแดง
WONDER S สีเขียว
KNIGHT (Blue)
ยาเส้น ตรา ฆ้อง
ยาเส้น ตรา Line
ยาเส้น ตรา e-แต๋น
ยาเส้น ตรา e-แต๋น สูตร 2

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ 16 พฤษภาคม 2562