ราคาขายบุหรี่

ประกาศราคาขายบุหรี่  ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ตรา ขายปลีก (บาท/ซอง)
  1. TUK TUK
  2. สามิต 90
  3. กรุงทอง 90
  4. กรองทิพย์ 90
  5. สายฝน 90
  6. KRONG THIP 7.1 สีแดง
  7.  KRONG THIP 7.1 สีเขียว
  8. KRONG THIP 7.1 S สีแดง
  9. SMS สีแดง
 10. SMS สีเขียว
 11. GOAL สีแดง
 12. GOAL สีเขียว
 13. LINE สีแดง
 14. LINE  สีเขียว
 15. LINE 7.1  สีแดง
 16. LINE 7.1  สีเขียว
 17. WONDER S สีแดง
 18. WONDER S สีเขียว
 19. KNIGHT (Blue)
 20. ยาเส้น ตรา Line
 21.  ยาเส้น ตรา e-แต๋น
22.  ยาเส้น ตรา e-แต๋น สูตร 2

ปรับปรุงเมื่อ 05 พฤษภาคม 2564