ราคาขายบุหรี่

ประกาศราคาขายบุหรี่  ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
ตรา ขายปลีก (บาท/ซอง)
 TUK TUK
 สามิต 90
 กรุงทอง 90
 กรองทิพย์ 90
 สายฝน 90
 KRONG THIP 7.1 สีแดง
 KRONG THIP 7.1 สีเขียว
 WONDER สีแดง
 WONDER สีเขียว
 SMS สีแดง
 SMS สีเขียว
 GOAL สีแดง
 GOAL สีเขียว
LINE สีแดง
LINE  สีเขียว
LINE 7.1  สีแดง
LINE 7.1  สีเขียว
 WONDER S สีแดง
WONDER S สีเขียว
KNIGHT (Blue)
ยาเส้น ตรา ฆ้อง
ยาเส้น ตรา Line
ยาเส้น ตรา e-แต๋น
ยาเส้น ตรา e-แต๋น สูตร 2

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ 16 พฤษภาคม 2562