ราคาขายบุหรี่

ประกาศราคาขายบุหรี่  ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
ตรา ขายปลีก (บาท/ซอง)
 สามิต 90
 กรุงทอง 90
 กรองทิพย์ 90
 สายฝน 90
 KRONG THIP 7.1 ซองสีแดง
 KRONG THIP 7.1 ซองสีเขียว
 WONDER รสอเมริกัน
 WONDER รสเมนทอล
 SMS ซองสีแดง
 SMS ซองสีเขียว
 GOAL ซองสีแดง
 GOAL ซองสีเขียว
LINE ซองสีแดง
LINE  ซองสีเขียว
LINE 7.1  ซองสีแดง
LINE 7.1  ซองสีเขียว
 WONDER S ซองสีแดง
WONDER S ซองสีเขียว
 ยาเส้นไม่ปรุง ตรา Line
ยาเส้นตราฆ้อง
ยาเส้น e-แต๋น

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ 25 พฤษภาคม  2561