นายคงศักดิ์ ขัตติยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคล พร้อมด้วยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบและพนักงาน ยสท.  เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas