นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมเดช รัตนสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายใบยา เข้าพบที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ นายจักรัตน์ พั้วช่วย สส.จ.เพชรบูรณ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับเงินชดเชยปัจจัยการผลิตใบยาสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

กองสื่อสารองค์กร