เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อไฟแช็ก จำนวน ๕๐๐ กล่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง