ประกาศู้ชนะเสนอราคาซื้อไฟแช็ก จำนวน ๕๐๐ กล่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง